Boldog Teréz Anya Keresztény Egyház

FIGYELMEZTETÉS MEGTÉVESZTŐ NÉVHASZNÁLATRA

(AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐHATÓSÁG KÖRLEVELE, 2010. IV.  2002. sz.)

Ismételten felhívjuk a paptestvérek figyelmét, és kérjük figyelmeztessék híveiket is, hogy a Boldog Teréz Anya Keresztény Egyház, illetve a Boldog Teréz Anya Kápolna (Lelkészi Hivatal: 1089 Budapest, Visi Imre u. 12., Tel/fax: 785-6116, kápolna: 1088 Budapest, Bródy Sándor u,. 38.), bár szertartásaiban, irataiban, tanításában hasonló, de nem a katolikus egyházhoz tartozó közösség.  

A plébánosként szereplő Dulai Roland nevű személy nem katolikus pap. Nincs semmiféle engedélye vagy megbízása liturgikus cselekmények végzésére. Így az általa megkísérelt szentmisék, szentségkiszolgáltatások nem közvetítik azokat a kegyelmeket, amelyeket Krisztus egyháza útján oszt híveinek. Az általa bárhol, vagy a fent említett kápolnában katolikus pap közreműködésével kötött házasságok a szükséges felhatalmazások híján érvénytelenek.