Kvázi-látnoknő kitiltása

Huzsvár László nagybecskereki megyéspüspök:

Kvázi-látnoknő kitiltása egyházmegyénkből

Bizonyos Takács Zoltánné, Rogács Mária, akit leginkább Sükösdi Marika néven ismernek, azt állítja magáról, hogy 1993 óta Jézus-jelenések látnoka. Lakhelye a magyarországi Sükösd nagyközség, Bajától 14 km-re (Dózsa György út 295.).

Amint erről utólagosan tudomást szereztem, e kvázi-látnoknő 1996 óta többször egyházmegyénkbe látogatott, és egyes papjainkat is megtévesztve a hiszékeny híveknek részben magánházaknál, részben templomtérségekben hirdette tévtanait. Járt Beodrán, Kikindán, Szajánban, Tóbán, Magyarcsernyén, Töröktopolyán stb. E „vendégeskedések” során ő maga arról beszél leginkább, hogy miként éli át testében-lelkében az Úr Jézus szenvedéseit. Mondatfűzésében egyszer az egyház ősi Krisztus-története jut kifejezésre, máskor meg olyan állításokat közöl, amelyek meghökkentően tévesek. De mert szövegelésében a konkolyt búza közé keverve nyújtja, hallgatóságának úgy tűnhet, hogy állításai elfogadhatóak.

Sükösdi Marika kvázi-látnoknő nem egyedül utazgat, hanem egész csoportot kitevő kísérettel, melyhez legtöbbször férje is hozzátartozik. Kísérete végzi a propagandamunkát. E kísérők árusítják kiadványait: könyveket, folyóiratot, szórólapokat. A legismertebb két kiadványa a Golgota című és a Jézus Krisztus Sükösdön című „ismertető”. Úgy tűnik, hogy e kiadványok eladásából kellő bevétel valósul meg az állítólagos Jézus-közlések további propagálására. A Golgota című kiadvány második oldalán megtévesztő szöveg igyekszik megnyugtatni a kétkedő olvasót, hogy a sükösdi eseményekben semmi kifogásolható nem tapasztalható sem hittanítási, sem liturgiai szempontból.

A kvázi-látnoknőt népszerűsítő szövegekben az Úr Jézus szószátyárnak tűnik, s ez már önmagában visszataszítóan hat az olvasóra. A Jézus ajkára adott közlések tömkelegéből egész sor tévtanítás tűnik a figyelmes olvasó szeme elé: Így például Szűz Máriának a Szentháromsághoz való eltúlzott viszonyítása, az Ószövetség üdvtörténetiségének tagadása, az emberi lélek előre-teremtettségének a hangsúlyozása, a magyar nép kiválasztottságának alaptalan meghirdetése. Rejtetten egész sor dogmatikai ostobaság, sőt leplezett antiszemitizmus és leplezetlen irredentizmus díszeleg a sükösdi kiadványok oldalain. Konkoly a legjavából tiszta búzával cicomázva!

Takács Zoltánné, Rogács Mária kvázi-látnoknőt 1998. július 23-i közlésemmel kitiltottam a nagybecskereki püspökség minden liturgikus térségéből. Közlésemet élő szóval Sóti János beodrai plébános közvetítésével adtam tudtára. E kitiltás értelmében sem Rogács Mária, sem kíséretének tagjai semmilyen tevékenységet nem fejthetnek ki templomainkban és egyéb liturgikus térségeinkben. Egyházmegyénk papjainak tilos őt meghívni vagy befogadni, és megtiltom, hogy hozzá Sükösdre látogassanak. Aki papjaink közül e tilalmat áthágja: ipso facto a divinis suspensus est. Szerzetesközösségeinknek szintén megtiltom, hogy bármilyen kapcsolatot tartsanak fenn a látnoknővel. A híveknek tudtára adom, hogy a hitehagyás sub gravi bűnébe esnek, amennyiben nem igazodnak az eddig elmondottakhoz.

Szent Máté írja: „...ha valaki mondja: Nézzétek, itt a Krisztus, vagy amott! – ne higgyétek. Támadnak ugyanis hamis Krisztusok és hamis próféták, és nagy jeleket és csodákat művelnek, hogy tévedésbe ejtsék a választottakat is, ha lehetséges volna... Ezért, ha azt mondják: Kint van a pusztában – ne menjetek ki; benn van a szobában – ne higgyétek” (Mt 24,23-26).

LÁSZLÓ PÜSPÖK, S. K.

Huzsvár László nagybecskereki megyéspüspök közlését a nagybecskereki Egyházhatósági Közleményekből vettük át. Hozzá hasonlóan járt el Pénzes János szabadkai megyéspüspök is.

(Forrás: Hitélet, 1998. október, 12. oldal)