Egy anya tanúsága

Maria Isabel Pérez de Pio annak a Maria Laura Piónak édesanyja, aki a

http://www.infovassula.ch

weblapot létrehozta. Az itt közölt tanúságtétel először a Cristo Hoy katolikus hetilapban jelent meg, amely Argentina legtöbb plébániáján kapható.

Azt hiszem, fontos, hogy közzétegyem Vassulával kapcsolatos személyes tapasztalatomat, bizonyos pontok tisztázására. Svájcban, Genfben laktam tizennyolc éven keresztül, és megismertem Vassulát, egy karizmatikus személyt, ott töltött első évei alatt, lányomon keresztül, aki az ő követője volt. Mikor az egyetemen tanult, lányom elkezdte olvasni az Igaz élet Istenben könyveket, lelkivezetője útmutatását követve, aki, jóllehet soha nem olvasta Vassula üzeneteit, erősen bátorította őt azok olvasására.

Egy lányom van, meg egy fiam, aki pap lett. Gyerekkoruktól szokásom volt mindennap olvasni és magyarázni nekik az evangéliumot. Amikor leányom elkezdte olvasni Vassula üzeneteit, az első, amit otthagyott, családi összejövetelünk volt, amelyen az evangéliumot olvastuk. Kijelentette nekünk, hogy az IÉI üzenetek olvasása ugyanolyan, mint az evangélium olvasása. Vassula még azt is mondta, hogy aki az üzeneteket olvassa, annak Vassula neve helyébe a saját nevét kell tennie, mintha Jézus személyesen adna kinyilatkoztatást mindegyikünknek.

Az első évek során ezek az üzenetek apokaliptikusak voltak, és gyakran mondták, hogy a Katolikus Egyházban „pusztító gyalázat” (Márk 13,14) van. Később, s talán a Katolikus Egyházban tapasztalt ellenállás miatt, Vassula kezdte megváltoztatni beszédét. Különös módon, „Jézusa” soha nem adott magyarázatot erre a változásra.

Lányom jelleme kezdett megváltozni. Mindennap több mint egy órát töltött szobájába zárkózva és az üzeneteket olvasva. Kezdett eltávolodni a családtól, amely próbálta megláttatni vele, hogy az egyetlen bizonyosság az Evangéliumban és az Egyház tanításában van. Ezek nagyon nehéz idők voltak mindnyájunk számára, és az ő számára is, hasonló következményekkel, mint amilyenekben a szektákhoz csatlakozók szenvednek.

Végre, Istennek hála, lányom képes volt tisztán látni, és most idejének egy részét arra fordítja, hogy figyelmeztessen az üzenetek veszélyeire, amelyek látszólag jók, de végül nagyon veszélyesek. Ezekben az időkben, amikor annyi hamis próféta és tanítás lép föl, hűségesnek kell maradnunk, jobban mint valaha, az egyetlen Igazsághoz: a Kinyilatkoztatáshoz, amelyet Jézus hagyott ránk.

Maria Isabel Pérez de Pio

Argentina

Forrás:

http://www.infovassula.ch/tlighome.html#TESTIMONY 4