Maureen Sweeney Kyle

Clevelandi Egyházmegye, Püspöki Hivatal
1148/2009
2009. november 11.

Rendelkezés Isten nevében

Az egyházi életnek a Cleveleandi Egyházmegyében való előmozdítására és védelmezésére irányuló felelősségem fényében (cc. 387,392,223, §2);

valamint a Szentszéktől utasítva a határozott eljárásra Maureen Sweeney Kyle állítólagos jelenéseinek ügyében:

továbbá áttekintve a Maureen Sweeney Kyle-nak adott állítólagos jelenések és szóbeli közlések teológiai tartalmát, és tanácskozva a dolog egy szakértőjével is (c. 747, §2);

én, Richard G. Lennon, Cleveland püspöke, ezennel

1. Kijelentem, hogy a Maureen Sweeney Kyle-nak adott állítólagos jelenések és szóbeli közlések nem természetfölötti eredetűek.

2 . Megtiltom a klérus bármilyen egyházi illetékességű tagjainak a szentségek celebrációját a Szent Szeretet Szolgálat (Holy Love Ministries) területén (cc. 835, §1; 838, § 4).  

3.  Felhívom a Clevelandi Egyházmegye híveit, hogy hogy többé ne jöjjenek össze semmilyen vallási, liturgikus, lelki vagy ájtatossági célra a Szent Szeretet Szolgálat területén (cc. 212, §§1,3; 214).

4. Kijelentem, hogy a Jézus és Mária Egyesült Szíve Testvériség (Confraternity of the United Hearts of Jesus and Mary) nem jóváhagyott társulása a keresztény híveknek a Clevelandi Egyházmegyében, és nem használhatja törvényesen a „Katolikus” jelzőt vagy állíthatja be magát katolikus csoportnak (c.216).

Ez a rendelkezés haladéktalanul hatályba lép.

Kelt a Clevelandi Egyházmegye Hivatalában Urunk 2009-ik esztendejének jelen november 11-i napján.

+Richard Lennon, clevelandi püspök

[A Clevelandi Egyházmegye pecsétje, az irodaigazgató és a jegyző aláírása]

Forrás:

http://www.dioceseofcleveland.org/mainsite/news/2009/Holy Love - Decree in English - 2009-11-11.pdf