Microchip

Megtanultuk, hogy a hatnapos teremtéstörténetben nem szabad a teremtés mikéntjének leírását látnunk. Nem tanít csillagászatot, geológiát, plaeontológiát. Ezekben az ókor emberi (nem egyszer mitikus) ismeretanyagára támaszkodik, Amit tanít, az mítosztalanítás és teológia. Mérhetetlenül fontos igazságokat mond el az ókori ismeretvilág képeibe öltöztetve.

Meg kellene tanulnunk azt is, hogy a bibliai eszkatológia nem a mindenség beteljesülésének forgatókönyvét nyújtja. Képekben beszél, amelyek az Ószövetségből és a kortárs kultúra ismeretvilágából származnak, s ezekbe öltözteti az ítéletről és az új égről és új földről szóló – szintén mérhetetlenül fontos – üzenetét.

Ebbe az üzenetbe beletartozik az istentelen politikai hatalom és a hamis próféta uralma és bukása. Az emberek csak akkor menekülnek meg az üldözéstől, ha "viselik a vadállat jelét", vagyis alávetik magukat az istentelen hatalomnak. Ez nem biotechnikai jövendölés, hanem képi nyelven az istentelenség terrorjának megfogalmazása. Ebben bőven volt részünk és lesz is. Nevetséges azonban az a fundamentalista (szószerinti bibliaértelmezésre épülő) állítás, hogy a "vadállat jele" korunk találmánya, a microchip. A szentírás képei nem technológiai leírások. A microchip technikai eszköz, ha jól értem, azonosításra szolgál. Ez önmagában ártatlan dolog. Lehet jóra használni és lehet rosszra használni. De nem az ördög találmánya. Az ember találmánya, aki jó és rossz célokat egyaránt szolgálhat. Vannak nyilvántartásai a polgári közigazgatásnak és az ateista diktatúrának is.

Nemrég Ferenc pápa szót emelt a microchip-hisztéria ellen. Jó alkalom a sátánnak, hog új támadást indítson ellene, ezúttal fundamentalista alapon. Örülök, hogy a Szentatya kimondta az igazságot. Mellette állok egy szöges buzogánnyal.