Nadzsu

Szöul, Dél-Korea, 2007. július 19. (CINS/UCAN)

Forrás: VATICANS.ORG

(A koreai nevek magyar helyesírásában csak egy-két esetben voltam biztos, a többit meghagytam angol formájában. K. G.)

Boniface Choi Ki-san incheoni püspök június 29-én lelkipásztori eligazítást tett közzé, s ebben megtiltotta a katolikusoknak, hogy csatlakozzanak a nadzsui zarándokhely híveihez, akik az ő egyházmegyéjének területén tartottak misét, Szöulhoz közel, attól nyugatra. A Koreai Katolikus Püspöki Konferencia 1998-ban elutasította a zarándokhellyel kapcsolatos állítólagos csodákat, amelyek több mint két évtizeddel ezelőtt kezdődtek, Nadzsuban, 285 kilométerre délre a fővárostól.

A püspök egyúttal 14 oldalas levelet tett közzé „Teológiai és Lelkipásztori Reflexió és Útmutatás a nadzsui Julia Younnal kapcsolatban” címmel. Ebben felszólítja a papokat, hogy homiliáikban oktassák a híveket mind ebben a tárgyban, mind a helyes Mária-tiszteletben.

Korábbi figyelmeztetések ellenére, mondja Choi püspök lelkipásztori útmutatásában, „a nadzsui Julia Youn Hong-sunnak mintegy hétszáz követője vett részt Bucheonban egy liturgikus cselekményben, amelyet egy koreai pap celebrált, aki az Egyesült Államokban lévő atlantai egyházmegyéhez tartozik”.

Június 16-án éjszakai virrasztást tartottak egy bucheoni házasságkötő teremben. Egy nem azonosított koreai nemzetiségű pap celebrált misét számukra az Egyesült Államokból, a zarándokhely weboldala szerint (www.najumary.or.kr). Imaösszejövetelt tartottak, és meghallgatták Youn prédikációját.

Adrew Pak Hui-jung atya, a kánonjog professzora az Incheoni Katolikus Egyetemen, július 16-án azt mondta a UCA Newsnak, hogy még ha Youn és követői sziklárdan hisznek is ügyükben, nem jó az Egyház útmutatása ellenében haladni.

„Senki sem tudja, mi a Boldogságos Szűz akarata. Kinyilatkoztatásainak egyházi elismerése nem történhet meg rövid idő alatt. A hívőknek várniuk kell és meglátniuk, mi történik legközelebb, miközben engedelmeskednek a püspökök útmutatásainak” – mondotta.

A koreai egyháznak aktívabbnak kell lennie Youn és követői tevékenységének letiltásában, folytatta. „Papok jöttek Indonéziából és a Fülöp-szigetekről és szentmisét mutattak be a követőknek.”

Youn kitartóan állítja, hogy magánkinyilatkoztatásokban részesült Mária-szobrán keresztül, mióta az 1985-ben „sírni kezdett”. Azóta katolikusok látogatják a szobrot, jóllehet a koreai püspökök 1998-ban megegyeztek abban, hogy tisztelik és megtartják a kwangjui érsekség tilalmát a magánliturgia és a kinyilatkoztatásokra vonatkozó anyag terjesztése tekintetében.

A hölgy kitart állítása mellett, hogy a szobor vért és illatos olajat könnyezett, és kinyilatkoztatásokat adott. Másik állítása, hogy az Eucharisztia olykor „az égből esett le”, amikor látogató püspökök és az ő csoportja misét tartottak magánkápolnájában.

Youn és csoportja továbbá azt állítja, hogy az Eucharisztia véres húscsomóvá válozott az ő szájában néhány alkalommal, beleértve egyet 1995-ben, amikor II. János Pál pápa áldoztatta meg őt a Vatikánban. A nadzsui weblap közli, hogy a néhai pápa látta ezt, de nem szólt semmit.

Mindazonáltal 1998-ban Victorinus Youn Kong-hi érsek úgy nyilatkozott, hogy „nincs bizonyíték, amely igazolná”, hogy a Younnal és a Mária-szoborral kapcsolatos állítólagos látomások és különös jelenségek „valóban természetfölöttiek, és így Istentől valók”. Abban az időben az azóta nyugdíjba vonult főpap állt a kwangjui főegyházmegye élén, amelyhez Nadzsu tartozik.

Utóda, Andreas Choi Chang-mou érsek, két lelkipásztori útmutatást adott ki a kérdésben, 2001-ben és 2005-ben. Ezek arra figyelmeztetnek, hogy mindazokat, akik nem követik az útmutatásokat, úgy kell tekinteni, mint akik szántszándékkal szembeszegülnek a tanítóhivatallal, a katolikus Egyház Istentől irányított tekintélyével, amely az igazság tanítására hivatott.