Negyedik láng: LÉLEK-HÍVÁS

Bibliai hely: 2Krón 7,1-3

5. előadás: Isten dicsősége betölti templomát

A Szentlélekben való megkeresztelkedés, mint tisztáztuk, tapasztalat. Nem szabad követelőzni Istennel szemben, de az ő jóságából biztosak lehetünk abban, hogy ezen a héten mindnyájan részesei leszünk ennek a tapasztalatnak, legalább abban az értelemben, hogy megkezdődik bennünk.

Ma este – ha te is akarod, mert szabadságodat teljes tiszteletben tartjuk – letérdelhetsz az Úr elé, mi rád tesszük kezünket (nem mint a bérmáló püspök, hanem csak mint egy közbenjáró testvér, a magánima szimbolikus és cseppet sem nélkülözhetetlen gesztusaként), és kérjük Őt, hogy árasszon el téged Szentlelkével. És le fog szállni rád a mennyei tűz. A jeruzsálemi templom csak előkép volt. Az újszövetségben élő kövekből (1Pt 2,5) épül a templom.

“Isten temploma szent, s ti vagytok az” (1Kor 3,17).

“Nem tudjátok, hogy Isten temploma vagytok, és Isten Lelke lakik bennetek?” (1Kor 3,16)

“Nem tudjátok, hogy testetek a Szentlélek temploma, aki bennetek van?” (1Kor 6,19)

Isten lakóhelye a tested, és ő ma oly módon akar betölteni dicsőségével, hogy az messze ragyogjon belőled. “Világítson a ti világosságotok az emberek előtt” (Mt 5,16). Kimondhatatlan szeretet árad beléd ma este: “Isten szeretete kiáradt szívünkbe a nekünk adott Szentlélek által” (Róm 5,5). Érlelődni fognak benned “a Lélek gyümölcsei”: “szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás” (Gal 5,22-23). Mint gyümölcsök, vonzó látványt nyújtanak, táplálóak, és mag van bennük az élet továbbadására...

Jelentkezni fognak a karizmák, az érzékelhető adományok is, amelyek az élő kövekből emelt templom építésére szolgálnak. Amikor elimádkoztad a harmadik és negyedik láng (együttes) kigyújtásának imáját, mi kézrátétellel imádkozunk érted, utána pedig kezdd el hangosan dicsőíteni Istent. Ha olyan szavak jutnak eszedbe, amelyeket magad se értesz, habozás nélkül mondd ki őket. Elég egyetlen egyet ismételgetni, a többi később jön hozzá. Ez a nyelvek adománya. Részletesebben holnap szólunk róla, de már ma este élhetsz vele.

Szorongások vannak benned? Még nem vagy biztos benne, hogy hiszel-e ebben az egészben? Bűneid még mindig nyomasztanak? Ellenállás, a menekülés vágya, sőt a gyűlölet érzése ébredt föl benned, magad se érted, miért? Nos, a sátán angyalai munkában vannak, hogy megakadályozzák Isten művét. A Gonosz most bajban van, tudja, hogy vesztésre áll, hát minden erejét megfeszíti. Fölhasználja ehhez múltad sérüléseit, lelki sebeidet, belső gyöngeségeidet. Ha szabadulást és gyógyulást akarsz, az előadás után két testvér, akit magad választhatsz a rendelkezésre álló párok közül, imádkozik érted. Ezért is rövidebb a mostani előadás. Előkészítjük a Lélek ma esti munkáját. Isten megkönnyebbülést, békességet és szent várakozást akar önteni beléd. A dolog teljesen önkéntes, szabadságodat egy pillanatra sem korlátozzuk.

“Áldjad, lelkem, az Urat, s egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el jótéteményeit. Ő megbocsátja minden gonoszságadat, ő meggyógyítja minden betegségedet; ő megóvja életed a pusztulástól, ő irgalommal és kegyelemmel koronáz meg téged. Ő kielégíti javaival kívánságodat; mint a sasé, visszatér ifjúságod” (Zsolt 103,1-5).