Orthodox dokumentum

Mrs. Vassula Rydén és az Igaz Élet Istenben – Általános memorandum
Őeminenciájától Abba Seraphimtól, Glastonbury metropolitájától
(2005. augusztus 5.)
A Brit Orthodox Egyház klérusához lelkipásztori felelősséggel, valamint minden hívőhöz

(Megjegyzés: a Brit Orthodox Egyház az alexandriai kopt patriarchátus joghatósága alá tartozik)

Kedves Atyák és Testvérek!

Jelenleg olyan irodalom van forgalomban, amely nyilvános összejövetelt hirdet Westminsterben, a Central Hallban, 2005. szeptember 10-én, ahol Mrs. Vassula Rydén lesz az előadó. Az összejövetelt az Igaz Élet Istenben néven ismeretes szervezet rendezi, amelynek célja a Mrs. Rydén által kapott prófétai üzenetek terjesztése. Ezeket a „beszéd és ... belső víziók” által nyert inspirációkat ő az Úr Jézus Krisztusnak vagy Isten Szent Anyjának tulajdonítja.

Mrs. Rydén Egyiptomban született 1942-ben, görög orthodox szülőktől, és a Görög Orthodox Egyházban keresztelték meg. Azt vallja, hogy „teljesen elkötelezett” a Görög Orthodox Egyháznak, bár elismeri, hogy „egyesek a görög orthodox hierarchiából teljesen elutasítják”, részben mert olyan álláspontot tesz magáévá, amely, úgy tűnik, római katolikus lelkiséget képvisel; felszólítja az orthodox hierarchiát, hogy fogadja el a pápát „Krisztus helytartójának”, valamint rendszeresen áldozik katolikus oltároknál, s ezt a II. Vatikánum Orientalium Ecclesiarum dekrétumának idézésével igazolja.

Lelkes támogatókra talált az anglikán, katolikus és orthodox klérusban, és a „vallásközi zarándoklatok” alkalmait (amilyeneket 2000. márciusában a Szentföldre és 2003. októberében Egyiptomba vezetett) gyakran felhasználta arra, hogy kapcsolatot keressen a helyi hierarchia tagjaival, akik nem mindig vannak teljesen tisztában tevékenységével.

Mrs. Rydén nyilvánosan közzétett kijelentéseinek tanulmányozása után megfelelőnek látom, hogy a következő útmutatással szolgáljak a klérusnak és a híveknek:

1. Azzal, hogy a szentségeket az Orthodox Egyházétól különböző oltároknál veszi, Mrs. Rydén figyelmen kívül hagyja az orthodox kánoni fegyelmet, amely tiltja ezt.

2. Mrs. Rydennek mindenütt keresnie kellene az orthodox hierarchia helyileg illetékes képviselőinek kánoni engedélyét és áldását, mielőtt nyilvános összejöveteleken szerepelne, ahelyett, hogy olykor azok kifejezett tiltakozásával és kritikájával szemben cselekszik.

3. Mindaddig, amíg a törvényes orthodox hierarchia képes lesz a Mrs. Rydén által kapott üzenetek részletes és teljes megvizsgálására, azokat nagy óvatossággal kell kezelni, és nem tulajdonítani nekik más tekintélyt. mint magának Mrs. Rydénnek nézeteit és törekvéseit, nem pedig valamilyen angyaltól, szenttől vagy Istentől való eredetet.

+ Seraphim

Glastonbury Metropolitája

Megjegyzés:
A True Life in God UK Newsletter 6. számában (2005. november) megjelent állítás, miszerint Őeminenciája Abba Seraphim, Őfelségével II. Erzsébet királynővel és a Canterbury érsekkel együtt „jókívánságait küldte nekünk az összejövetelre”, valótlan. Abba Seraphimnak küldtek egy meghívót, s az ő nevében az a válasz ment el, hogy más kötelezettsége van és nem tud résztvenni, de kéri, hogy a TLIG levelezőlistáján maradjon, továbbá a küldött dokumentációból kapjanak példányt az Egyesült Királyság más orthodox egyházi vezetői is.

Forrás:
http://www.britishorthodox.org/113b.php (az oldal alján)