Dokumentum

Avignon, Vassula

2012. október 30-án, kedden Msgr Jean-Pierre Cattenoz, Avignon (Franciaország) püspöke egyházmegyéje hivatalos weblapján az alábbi közleményt jelentette meg:  

http://diocese-avignon.fr/spip/Communique 

Nemhivatalos magyar fordításban:

KÖZLEMÉNY

Boldog Teréz Anya Keresztény Egyház

FIGYELMEZTETÉS MEGTÉVESZTŐ NÉVHASZNÁLATRA

(AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐHATÓSÁG KÖRLEVELE, 2010. IV.  2002. sz.)

Manduria

Oriai Egyházmegye
 
A püspök nyilatkozata az állítólagos manduriai jelenésekkel kapcsolatban

 Forrás:

Maureen Sweeney Kyle

Clevelandi Egyházmegye, Püspöki Hivatal
1148/2009
2009. november 11.

Rendelkezés Isten nevében

Az egyházi életnek a Cleveleandi Egyházmegyében való előmozdítására és védelmezésére irányuló felelősségem fényében (cc. 387,392,223, §2);

valamint a Szentszéktől utasítva a határozott eljárásra Maureen Sweeney Kyle állítólagos jelenéseinek ügyében:

Válasz dr. Papp Lajos nyílt levelére

Tisztelt Professzor Úr!

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia részére küldött levele kedves stílusa ellenére igen megtévesztő és súlyos vádakat fogalmaz meg. Bár a körlevélből egyértelmű, mégis hangsúlyozzuk, hogy annak címzettjei a katolikus hívek és célja a katolikus hit megőrzése, amely minden katolikus püspök elemi feladata. Éppen ezért a körlevél megírása sürgető kötelesség volt.

Püspöki Konferencia Körlevele 2009. 09. 10.

Krisztusban Kedves Testvérek!

Szent István király intelmei ma is időszerűek. Közülük az első a katolikus hit megőrzésére vonatkozik. Mi, akik mint püspökök a tiszta katolikus hit őrei vagyunk, nem hagyhatunk figyelmen kívül néhány olyan jelenséget, amely napjainkban híveink körében is terjed.

Szent X. Piusz Testvériség

A Pápai Államtitkárság közleménye

2009. február 4.

A Püspöki Kongregációnak a Szent X. Piusz Testvériség négy püspöke kiközösítését feloldó közelmúltbeli határozata által kiváltott reakciók nyomán, valamint a nevezett testvériséghez tartozó Williamson püspöknek a Soát tagadó, illetőleg azt lekicsinylő kijelentéseivel kapcsolatban célszerű a történet néhány kérdését tisztázni.

1. A kiközösítés feloldása

Magánkinyilatkoztatás

Részlet a „harmadik fatimai titoknak” a Hittani Kongregációtól adott teológiai értelmezéséből (2000)

Vassula Ryden

A Hittani Kongregáció közleménye, 1995. október 6.

Számos püspök, pap, szerzetes és világi személy kérte Kongregációnktól, hogy tekintéllyel értékelje Vassula Ryden asszony tevékenységét, aki Svájcban lakó görög orthodox, s aki szóban és írásban olyan üzeneteket terjeszt az egész világ katolikus köreiben, amelyeket állítólagos mennyei kinyilatkoztatásoknak tulajdonít.

De Mello

Hittani Kongregáció:

Közlemény Anthony De Mello SJ atya írásaival kapcsolatban

Tartalom átvétel