Dokumentumok

Dokumentumok

Ebben a részben verifikált csodák szerepelnek. Egyházi hatóságok által kivizsgált, vagy más módon megnyugtatóan dokumentált, természetes módon nem magyarázható jelenségekről van szó, amelyek Isten bölcsességét, szentségét és hatalmát tanúsítják.

Erzsébet

A szerzetesként meghalt Árpádházi Szent Erzsébet temetésén kétszázezren vettek részt, már a sírjánál sok beteg gyógyult meg. Két ülésen hivatalos tanúvallomások alapján 130 csodás esetet írtak össze és küldtek el Rómába. A sírnál történt legnevezetesebb csoda egy Dietrich nevű, ötéves, vakon született fiúval történt. Arcán semmi nyoma nem volt a két szemnek. A szemüregeket bőr fedte. A gyermek anyja Erzsébet sírjánál imádkozott és sírt. A sírról port vettek fel és rászórták a szemek helyére.

Gyóntatás

Boldog Gerard Jean-Joseph (1831-1914) 1851-ben lépett be a Szeplőtelen Szűz Oblátusai missziós rendbe. Két évvel később kezdte meg Afrika déli részén Jézus Krisztus örömhírének hirdetését. 1853-tól a Dél-Afrikai Natalban a zulu törzs, 1862-től Lesotho-ban, Roma városában és az ország északi részén a bosuto törzs körében vezetett missziót. A bosuto törzs már életében szentnek tartotta erényeiért és karizmatikus tulajdonságaiért.

Falevelek

A következő vallomást az itáliai Cora városának legmagasabb képviselői előtt jegyzőkönyvezték. A városnak két temploma volt. Az akkori Itáliában a nap estétől másnap estéig számított. A jegyzőkönyvet 1730. április 26-án délután vették fel, és este ugyanezen a napon, de már április 27-i keltezéssel írták alá.

1730. április 26.

Hús és vér

A 8. században egy pontosan nem ismert dátumú napon a közép-itáliai Lanciano Szent Legontianus és Domitianus templomában egy bazilita szerzetes misézett. Az átváltoztatás után hirtelen kétely támadt benne afelől, hogy a kenyér és bor ténylegesen Krisztus testévé és vérévé lényegült át. Ekkor az ostya látható módon hússá, a bor láthatóan vérré változott át a kezében, majd a vér megalvadt, és öt különböző, szabálytalan csomóra oszlott. A megdöbbent szerzetes először el akarta titkolni a történteket.

A bíró unokahúga

Az alábbi eskü alatti vallomást „Károly úr, katona Óbudáról, a király megbízásából Buda bírája” tette 1276. augusztus 9-én, amikor Szent Margit halála után az életszentségéről és csodáiról szóló adatokat gyűjtötte össze egy bizottság.

Akasztott ember gyónása

Loyolai Szent Ignác egyszer Barcelonában, 1524 körül a domonkos apácák zárdája felől jövet, a Belloc utcán átkelve kiáltásokat, hangos jajveszékelést hallott. Egy Lessani (Lasano) nevű férfi amiatti elkeseredésében, hogy elvesztette a fivére elleni pert, felakasztotta magát. Ignác gyakorlatias, tettrekész ember lévén gyorsan levágta a kötelet.

Már oszlásnak indult

Egy alkalommal Xavéri Szent Ferenc India déli részén, Coulonban, az ottani portugál templomban prédikált. Úgy érezte, hogy igehirdető szavaival kemény szívű hallgatói megáltalkodottságának falába ütközik.

Menj hát, és légy boldog!

Néri Szent Fülöpnek, az oratoriánus rend alapítójának egyik jó barátja volt Fabrizio de' Massimi, aki egyszer arra kérte őt, hogy imádkozzék várandós feleségéért, Lavinia de' Rusticiért.

Mégis !

Oriol Szent József 1650. november 23-án született Barcelonában és ugyanott halt meg 1702 március 22-én. Barcelona S. Maria del Pino nevű apátsági templomának világi papja volt. Megkapta a gyógyítás adományát. Az alábbi esetet több tanú egybehangzó vallomása igazolja a «Positio super introductione Causæ (Romæ 1767, p.114-118)» c. iratban. A gyógyulást a Dóm vezetője, mint tanú, a 68 éves Francisco Tagell y Pi a következőképpen meséli el.
Tartalom átvétel