Vassula

Vassula Rydén 1942. január 18-án született a Kairó melletti Heliopolisban, görög orthodox szülőktől. Iskoláit Egyiptomban kezdte, 15 éves korában költözött Európába. Rajzoló és amatőr manöken volt. 1966. novemberében Lausenne-ben férjhez ment egy evangélikus férfihez, a görög orthodox egyház szertartása szerint. 1980-ban Svédországban elváltak. 1981 júniusában polgári házasságot kötött Per Rydénnel, egy svéd evangélikussal. Ezt a házasságot a görög orthodox egyház törvényei szerint rendezte Lausenne-ban, 1991. október 31-én. Két fia van, akik 1971-ben és 1976-ban születtek. Vassula több nyelven beszél, mindennapi nyelve az angol. A nevet, amelyet svéd férje után visel, az ékezeteket nem használó angol szövegekben legtöbbször egyszerűen Rydennek írják, gyakran ezeken az oldalakon is ebben a formában szerepel.

Nagyon fiatal korától voltak lidércálmai és misztikus jellegű tapasztalatai. „Nagyon megijedtem, tíz éves lehettem. Megijedtem erõdtõl, amely vonzott. Olyan volt, mint az elektromos áram, vagy mint a mágnes, amely egy kis mágnest vonz magához. Próbáltam ellenállni és elhúzódni, de addig nem tudtam, amíg magadhoz szorítottál. És akkor felébredtem.” Tinédzser éveiben, mint mondja, több alkalommal holtak lelkeit látta, amint körülveszik. Később közömbössé vált vallási dolgok iránt.

1985. november vége felé, amikor Bangladeshben élt, Vassula állítása szerint Dániel nevű őrangyala lépett vele kapcsolatba. Ez a lény Vassua kezét írásra és rajzolásra mozgatta. Ilyen módon kezdett Vassula üzeneteket kapni. Később állítólag az Atyaisten, majd Jézus nyilvánult meg ezen az úton. Olykor, úgymond, föllépett Szűz Mária, Mihály arkangyal, Szent Padre Pio és az ördög is, legtöbbször azonban Jézusnak nevezi magát, aki szól. „Én vagyok az Úr Jézus Krisztus, a jó pásztor, aki õrködik nyája felett. Eljövök, hogy megmutassam nektek a visszavezetõ utat. Azért jövök, hogy világítsak, és reményt nyújtsak nektek. Vassula, már akkor kiválasztottalak, mielõtt megszülettél volna, kiválasztottalak, hogy követem légy, hogy továbbítsd üzeneteimet az egész emberiségnek.” Az üzenetek a keresztény kinyilatkoztatásra, a katolikus és orthodox egyház tanítására, a pápára, a „megtisztulás” idejének közeledésére és a keresztény egységre vonatkoznak. Könyvformában az Igaz élet Istenben címmel jelennek meg, mára többezer oldalt tesznek ki, és nagy tömegeket befolyásolnak. Vassula nem fogad el tiszteletdíjat. Üzeneteinek tartalmát élőszóban is terjeszti szerte a világon. A katolikus Tanítóhivatal hangsúlyozza, hogy Vassula írásait nem szabad kinyilatkoztatásnak tekinteni, hanem csak az ő személyes elmélkedéseinek.

Vassula Rydén próféciái viták kereszttüzében állnak a katolikus Egyházban. Személyesen sosem érdeklődtem irántuk, de megdöbbent az a fanatizmus, amellyel követői figyelmen kívül hagyják vagy félremagyarázzák a tanító Egyház nyilatkozatait, és minden ellenvéleményt elfojtani törekednek. Mint egy barátom írja: „A Vassula-ügy egy hatalmas darázsfészek, amibe nem szívesen dugom bele a kisujjamat sem, ha nem muszáj. Követői rendkívül harcosak, az ügyben kérlelhetetlenek, másfelől azonban gyakorta elkötelezett keresztények. Úgy tűnik, hogy ebben a témában minden démonnak adott pofon után jelentkezik néhány ember, hogy ezt a pofont ő kapta. Hosszú, hangzatos védőleveleikben sok tiszta búza közül nehéz az ocsút kiválogatni. Gyümölcsök, támogató papok, püspökök «lobogtatásával» tévedésbe ejtik, de legalábbis elbizonytalanítják a jószándékú embert is. Szinte lehetetlen tárgyilagos vitát folytatni velük.”

Ezért határoztam el magam, imádságban megfontolva a dolgot és barátaim tanácsát is kikérve, hogy rászánom az időt, és közzéteszem ezeknek az egyházi nyilatkozatoknak szövegét, lehetőség szerint más idevágó tájékoztatásokkal együtt. Ugyanakkor szeretném világosan kijelenteni, hogy nem szándékom polémiába bocsátkozni a témával kapcsolatban. Erre nincs időm. Nem vagyok szakértő a Vassula-kérdésben. A jószándékú tájékozódóknak kívánok segíteni, akik magyar nyelvű anyagot keresnek. Az anyag végén megtalálható saját értékelésem is Vassula üzeneteiről, ebben legfontosabb a Vassula Jézusa c. cikk.

A jelen oldalon közölt adatok a Wikipedia és a True Life in God webhelyekről származnak.