Értékelés

A Vassula menüpont Értékelés rovatában saját véleményemet adom elő. Hogy rövid legyek: Vassula próféciáit nem tartom hitelesnek, Istentől származónak. Aki a Kritika rovatban eddig közölteket olvasta, máris éppen elég argumentumot találhatott erre. De nem minden érveléssel értek egyet. Példának okáért, számomra nem döntő érv az „íráskényszer”, aminek Antalóczi atya olyan nagy jelentőséget tulajdonít. Médiumok írnak automatikus írással – ez igaz. Ám amit az ördög meg tud csinálni, azt Isten is meg tudja csinálni. Vassula helyesen érvel Megvilágításaiban: ha Isten valakinek egész testét a levegőbe tudja emelni, miért ne tudná vezetni valakinek a kezét? Továbbá igazából nincs is kényszer, Vassula ösztönzést érez az írásra, de ennek ellen tud állni. A Megvilágítások ezenkívül azt is mondják, hogy Vassula belső szavak és eszmék formájában kapja sugallatait, és maga önti szavakba. Igaz, ezután nem sokkal a kéz vezetéséről esik szó, így meglehetősen homályos marad, milyen módon kapja az üzeneteket, és ez rossz fényt vet a Megvilágításokra. Ebben a dologban nagyon világosan kellene beszélni, kerülve minden ködösítést. Visszatérve saját véleményemre, azt az Értékelés rovatban több oldalon próbálom megindokolni. Elsőnek arról írok, hogy mi az, amit a Vassula-ügyben a katolikus hithűség jelenleg kötelezően megkíván. Második cikkemben az üzenetek előzményeit elemzem. A harmadik, legfontosabb cikk Vassula Jézus-képéről szól, a negyedik arról a szellemről, amely Vassula táborában uralkodik. Az ötödik és (egyelőre) utolsó oldalon az üzenetek keletkezésének módjával foglalkozom.