Zsebpagoda

Szerémség

tejút

a templom talapzata reszket
viharzó tűzbokor a lét
mindennap újrakezded
a túlhabzó szenvedély énekét

és lezúdul az égő zuhatag
a fölrobbant üstökös hangot ad

3xHarsányi

Nem olyan régen a Hagiosz listán kerestem Harsányi Lajos Szent Margit-versének szövegét, amit ifjan kivágtam az Új Emberből. Örültem volna a Szent Ágnesről szóló szonettnek is, amit szintúgy őrizgettem. Lassan eszembe jutott egy harmadik vers is, amit szintén kivágtam, bár ez nem tartozott a szentekről írt szonettek közé. Harsányi nem nagy költő, de kedves költő, van egyéni hangja, kicsit faramucian rímel és érthetetlenül bőkezűen bánik a gondolatjelekkel, dehát kinek baj az?

Rozgonyiné

Lövészárok a téren. A szögesdrót mentén marcona medveforma alakok. Vajon miért állomásoznak itt?

Egyikük szándékai hamar nyivánvalóvá lesznek. A barkaágak nyomravezetnek. Ez áruló. Barkát árul virágvasárnapra. „Tessék a barkát!”

Egy versbolond agya nyomban bekattan, ha mód van rá.

„Én, én hozom, gyönge asszony,
Hajómat az éjben...
Tessék a bárkát!”

Most képzeld el, ilyen aggyal járni-kelni...

Sans gêne

Egy afrikai fiatalember üli le magát az asztalomhoz. Sandítok a tányérjára, hogy vajon milyen afrikai jellegzetességet fogyaszt. Hát bizony az becsületes magyar csontleves és tejfölös hogyishívják. (Nem tudom, minekhívják.) Nincs semmi afrikai specialitása. Rácsodálkozom, hogy nini, nagyböjti péntek lévén, én is hústalan menüt eszem. Netalántán negroid barátom is a katolikus böjti fegyelmet tartja?

Zongora

Olvasom, hogy a visszavonult XVI. Benedek jól van, imádkozik, olvas és zenét hallgat. Nem tudom, van-e zongorája. Nagyon szeretett zongorázni, legjobban Mozartot. Érdekes, hogy a szintén mindhalálig mosolygós Nemeshegyi Péternek ugyancsak Mozart a kedvence. Most jelent meg róla egy könyve.

Nyelvecske

„Husika...”

„Palacsintácska...”

Fölnézek. Egy hölgyecske társalog telefonocskáján.

Kővé dermedek a rémülettől. Mi lesz veledke, magyar nyelvecske?

Shoji

Hegedűművész
Apját leütötte a hajókötél, anyja mosónő volt. Vagy nem egészen. Helyesbítek. Anyja festő volt, nagyanyja költő. És Sienában nevelkedett, Szent Katalin városában. Japán hegedűfenomén, idén éppen harminc éves. A neve Shoji Sayaka.

Egy laikus földbe gyökerezik

Nem, bármilyen groteszkek ezek az emberszabású szurikáták, Kungl György szobrász és kerámikus meghökkentően kreatív kisplasztikái, ezek nem karikatúrák. Nem is állattani tanulmányok. A szurikáták négyujjú manguszták, de ezeknek öt ujjuk van. Arcuk emberi hangoltságot tükröz. Nem az állatfaj a lényeg. A művész, sajátos formanyelvén, az emberből mutat meg valamit.

Magyarázvány

Amikor azt kérdezik, lemondhat-e egyáltalán a pápa, ebben gyakran talán az a ködös sejtelem bújkál, hogy a pápaság olyasmi, mint a püspökség, csak még egy fokozattal följebb van. Ezért látom értelmét, hogy ismét bizonyítsam a magyarázványt, akarom mondani, magyarázzam a bizonyítványt.
 
Az egyházi rend szentsége eltörölhetetlen jegyet nyom a lélekbe, ezért visszavonhatatlan. A fölszentelt pap, még ha laicizálják is, pap marad. Tu es sacerdos in æternum.

Tisztelet a Szentatyának

„Nem felelőtlenség?” – kérdezték tőlem. T. i. a pápának lemondani. Kedves dolog egy 85 éves embert felelőtlenséggel vádolni, amiért belefáradt kimerítő munkájába.
 
Javasolnám az illetőnek, hogy csinálja egy hétig, amit a Szentatya zokszó nélkül csinált megválasztása óta.
 
„Nem a saját erejéből kell helytállnia.”  Ismét nagyon kedves dolog Péter utódát kioktatni hivatala lelkiségéről.

Agyvelők tánca

És ijedt táncot roptak
Debrecenben a tatár-agyvelők.

Havi Mindenszentek

éjjel nagy jégfarkasok járnak
lakói a mord februárnak
a járda kicsúszik alólam
tört tagokkal fekszem a hóban

toportyánok képemre másznak
arcom húsából lakomáznak
már elhalóan sem nyöszörgök
ott viszi csontvázam az ördög

de jön Bakhita Afrikából
Diego tilmája világol
jön Efrém zengő kórusával
lelkem a képtelenbe szárnyal