Zsebpagoda

Hazaárulók

Tarlós István fejezte ki úgy magát, hogy az új vezetés „zuhanó repülőgép kormányát vette át”.  Választóink bölcsességéből nyolc éven át fosztogatta az országot egy lelkiismeretlen társaság, hihetetlen összegű adósságot halmozva fel. Orbánék nem haboztak, elszántan megragadták a kormányt, és az első eredmények kezdenek mutatkozni: csökkent az államadósság, csökkent az infláció. Apró számok, de jelzik, hogy jó irányban indultunk meg. Van remény, hogy a repülőgép pályára áll. 

Bolsizsidó

Orbán Viktornak van egy képsora a Facebookon, amely az osztrák államelnökkel és az örmény miniszterelnökkel való bécsi találkozóját örökíti meg. E két utóbbi közül egyiket sem láttam még soha, ezért mikor egy ismerős a képsort továbbította, kíváncsian rákérdeztem: „Ez az örmény miniszterelnök? Nagyon örmény feje van.” Nem sejtettem, hogy a képsorhoz való hozzászólásokban őrült politikai vitatkozás folyik, amelybe az én gyanútlan kérdőmondatom is beletévedt. Egy dühödten hazafias hozzászóló ekképp reagált:

Piros szemű, hazudós...

Védtelen emberekre gumibottal vadászni az utcán kétségtelenül fárasztó, nehéz munka, és veszélyes is, mert előfordulhat, hogy a földön fekvő áldozat visszarúg. Mindnyájan lelkesen támogatjuk a rendőrök privilégiumát, hogy életerős korukban menjenek nyugdíjba, megérdemlik minősített munkájukért. Ha nincs rá fedezet, majd mi tovább dolgozunk és később megyünk nyugdíjba, megkeressük nekik a pénzt.

Egy oroszlán naplójából

Háziorvosom – utalva áprilisi rosszullétemre, melynek alkalmából jóakaróim beleegyezésem nélkül el akartak vitetni a mentőkkel – hirtelen spontánul ezt mondja:

– Helyesen tetszett dönteni.

(Hogy t.i. nem voltam hajlandó kórházba menni.)

Na csakhogy végre orvostól is hallom. 

Lobogtasd fennen zászlóidat, Przemyśl büszke vára.

Sunda

Nyomós okokból az Árkádban ebédeltem, aztán kijöttem oldalt. Azt gondoltam, a Fehér útra jutok. De nem. Egy lidércnyomásba jutottam. Lakótelepi toronyskatulyák és zsúfolt parkolók keringtek körülöttem, semmi nyoma a civilizációnak. Nem szoktam kétségbeesni, de már kezdtem gyakorolni, úgyis éppen a Gyakorló utcában tévelyegtem. Elszántan meneteltem, mint a légió a sivatagban.

Ubork Afára

Náci bácsi, az egész világ Náci bácsija... Ha jól tévedek, Babits Halálfiai c. regényének egyik mellékalakja. Talán a Hatholdas rózsakertnek is.

Gyónni, Géza

A przemyśli oroszlán kapcsán jutott eszembe Gyóni (Áchim) Géza, mert ő is Przemyśl elestekor került fogságba. A körülzárt várat valóban oroszlánként védte a magyar sereg, de kiéheztették. Szegény Gyóni Géza orosz hadifogságba ment és ott is halt meg. A központi hatalmak néhány hónap múlva áttörték az orosz frontot és visszafoglalták Przemyśl várát, persze a hadifoglyokat nem kapták vissza.

Przemyśl védelme

Elrontottam a gyomromat. Pénteken, április 1-én hajnalban úgy hánytam, mint egy szökőkút. Amúgy is keveset iszom, mióta rendben van a vércukrom; szervezetem dehidratálódott, és ennek következménye lehetett egy tudatkiesés. Nem mentem át misézni, gondolom a telefont se vettem föl, mire a gondnok és a portás átjöttek, hogy megnézzék, mi van velem. Hallottam őket jönni, válaszoltam a kopogásra, láttam őket, beszéltem velük, egyszóval eszméletnél voltam, amikor érkeztek.

Definitor-gárda

Néha értelmes dolgokat is álmodom.

Nem is éjjel, csak úgy nappali szunyókálás közben szerveztem álmomban egy definitor-gárdát. (Ezt az elnevezést már fölébredés után találtam ki.) Néhány alapító tagot összegyűjtöttem, aztán megállapodtunk, hogy a testületbe közös megegyezéssel vehetők föl új tagok. A közösség feladata definíciók alkotása volt. Definiáltuk példának okáért a dialógus fogalmát. Valamire nem illett rá, kijelentettük tehát, hogy az nem dialógus.

Death

Kávét szeretnék inni, de bizalmatlanul megyek el az üzlethelyiségek előtt. Talán ebben a nagy házban, itt a legfelső emeleten mérnek kávét. Odafenn egy testvérpárral találkozom (találkozunk?

Bumm, bumm

A Forduljon Psmithhez, Wodehouse közkedvelt regénye, tartalmazza a főhős kijelentését, amikor leteszi a revolvert: „Ha ez nálam van, úgy érzem magam, mint a félelmetes Dan McGrew.”  Fogalmam se volt, ki lehetett a félelmetes Dan McGrew. Később, eredetiben olvasva a könyvet, kiderült, hogy voltaképpen nem félelmetes, hanem veszélyes: Dangerous Dan McGrew. Mikor az internetes keresés lehetősége megnyílt előttem, utána jártam.

Polizeiwidrig

Két fiatal milicista virraszt a barikádnál az ostromlott Bécsben (A kőszívű ember fiai).

Fritz balsejtelmeit közli társával: